BURSA ORHANELİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI AÇIKLAMASI(DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR)

    Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders ödeneceği, bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir. (İlgili genelgede belirtilen ve toplam ders saati sayısına atıfta bulunulan %5’lik oran, 1 Haziran 2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 29 Mayıs 2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 25. Maddesinde 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren %6 ya çıkarılmıştır.) Genelgeden hareketle aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI AÇIKLAMASI(DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR)

 

DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI AÇIKLAMASI(DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR)

 

Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

    Okullarımızdaki İzcilik, Beden Eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, güzel sanatlar ve bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile ilgili dallarda fiilen çalışma yapan öğretmenlere haftada 6 (altı) saat ek ders ödeneceği, bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranacak öğrenci sayısı ve diğer hususlar 19.08.2010 tarih ve 53578 sayılı 2010/49 Nolu genelge ile belirlenmiştir. (İlgili genelgede belirtilen ve toplam ders saati sayısına atıfta bulunulan %5’lik oran, 1 Haziran 2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 29 Mayıs 2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 25. Maddesinde 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren %6 ya çıkarılmıştır.) Genelgeden hareketle aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

 

    1- Ders dışı eğitim çalışması yapacak öğretmenlere ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6’sını geçemez. Eğer Ders Dışı Eğitim Faaliyeti yapmak isteyen öğretmen ve ders sayısı branşlara göre %6’lık dilimi geçiyor ise eğitim öğretim yılı başında yapılacak ilk öğretmenler kurulu toplantısında hangi branşlarda ve etkinliğin hangi öğretmen tarafından yapılacağı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %6’sını geçmeyecek şekilde belirlenecek ve kurulda karar altına alınacaktır.

 

   2- Aynı grup için yürütülen etkinliklerde birden fazla öğretmene ders dışı eğitim çalışması için ek ders görevi verilmeyecektir.

 

    3- Çalışmalar ders dışında yapılacak, kesinlikle ders saatinde ve boş derslerde olmayacaktır. Aylık programlarda çalışma saati ve yeri belirtilecek, öğle saatinde çalışma yapılmayacaktır.

 

   4- Öğretmenler çalışmalarını sabahçıysalar öğleden sonra veya hafta sonu; öğlenciyseler sabah veya hafta sonu yapacaklardır. (İlçemizde bütün İlköğretimlerde tekli öğretim yapılmaktadır.) Tam gün eğitim yapan okullardaki çalışmalar, okul çıkışında veya hafta sonu yapılmalıdır. Çalışmaya katılacak öğrenci velilerinden mutlaka öğrencinin çalışmaya katılabilmesi için izin belgesi alınacaktır.

 

   5- Yıllık programda belirtilen zaman içerisinde yapılamayan çalışmalar, okul idaresine yazılı bilgi vermek kaydıyla çalışmalarını uygun olan gün ve saatte yapacaklar, buna rağmen çalışmasını yapmayan öğretmenlerin egzersiz ücretleri kesilecektir.

 

   6- Çalışmanın yerinde ve zamanında yapılan değişiklikler önceden okul idaresine yazılı olarak bildirilmelidir.

 

   7- Çeşitli nedenlerle zamanında yapılamayan çalışmalar için onay alınmak suretiyle telafi programı uygulanabilir.

 

   8- Yıllık ve aylık programlarda yapılacak, çalışmalar açıklamalı olacaktır. Her günün çalışması ayrı ayrı belirlenecektir.

 

   9- Yıllık çalışma programı tamamlandığında, yapılan ders dışı çalışmaları hakkında bitiş raporu hazırlanarak okul idaresine verilecektir.

 

   10- Ders dışı egzersiz çalışmaları günlük egzersiz ders defterine işlenerek imzalanacaktır. Her egzersiz yapan için ayrı bir defter tutulacaktır.

 

 

 

   11- Yapılan egzersiz çalışmaları sonucunda okullarda mutlaka bir faaliyet yapılacaktır. Güzel sanatlar, Halk oyunları v.b. alanlarda çalışma yapan okullar yıl içerisinde ya da yılsonunda çalışmalarla ilgili etkinlik yapacaklar. Satranç turnuvalarına öğrencilerin katılımı sağlanacaktır. (Beden Eğitiminde takımların alt yapı hazırlığı ve okul içi turnuvaları bu faaliyetlerdendir.)

 

   12- Ders dışı egzersiz planı bir kişiye ait olacak bir başkasının planından fotokopi yapılmayacak, ortak imzalanmayacak, öğretmenin tamamen kendi çalışması olup ders dışı egzersizleri çalışma planı formatına uygun bir şekilde bilgisayarda yazılacaktır. (Planlar 2+2+2 veya 3+3 şeklinde yapılabilir.)

 

   13- Ders dışı egzersiz çalışmaları 2010/49 nolu genelgede belirtilen etkinlik alanlarında yapılacak bunların dışında herhangi bir etkinlik alanı kabul edilmeyecektir. ( Şiir dinletisi, güzel konuşma ve yazma, dergicilik, gazetecilik, maket uçak ve bayram ve törenlere hazırlık çalışmaları gibi etkinlik alanları yazılmayacaktır. Bunların bir kısmı edebiyatın konularıdır, ayrı bir etkinlik alanı değildir. Bayram ve törenlere hazırlık bütün eğitim çalışanlarının asli görevidir. )

 

    14- Egzersiz planları üçer nüsha olarak hazırlanacak, alt yazı ve onay planla aynı sayfa üzerinde bulunacak, öğretmenin ve okul müdürünün imzası olmadan planlar onaya gönderilmeyecektir. Çalışmaya katılacak öğrenci listesi planlara eklenerek onaya gönderilecek. Alanının dışında belge ile çalışan öğretmenlerin belgeleri genelgeye uygun olacak, belgelerin fotokopileri okul idaresince onaylanarak planlara eklenecektir. Planların tarihleri okul yönetimleri tarafından kontrol edilerek resmi tatil ve bayram günlerine çalışma konmayacaktır.

 

   15- Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ücretli öğretmenlere 2010/49 nolu genelge gereği bu madde kapsamında ek ders görevi verilmeyecektir.

 

   16- Birden fazla okulda görev alan öğretmenler kadrosunun bulunduğu okulda ders dışı egzersiz çalışmaları yapar ancak o okulda ders dışı egzersiz çalışması yok ise kadrosunun bulunduğu okul müdürünün izni ile görev yaptığı diğer okulda ders dışı egzersiz çalışmaları yapabilir. İki ayrı okulda veya birden fazla branşta ders dışı egzersiz çalışması yapanlar sadece birinden ücret alırlar.

 

   17- Ders dışı egzersiz çalışmalarında konular eğitime yönelik olmalıdır. (Kütüphanenin temizliği ders dışı egzersiz sayılmaz.)

 

   18- Küçük izciler, izciler ve ergin izciler kendi sınıf çalışmalarını yıllık planın etkinlik, beceri ve davranışlar bölümünde yazacaklardır. Ortak etkinlikler plan üzerinde ortak etkinlik şeklinde yazılacak ve konusu belirtilecektir.(İzcilik çalışmaları için onaylar İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak ve İlçe Milli Eğitime bir dosyası teslim edilecektir.)

 

   19- İlgili genelgenin ‘’…Yapılacak kontrol ve denetimle bu etkinliklerin olması gerektiği gibi yürütülmesini sağlamaktan birinci derecede sorumlu olan eğitim kurumu müdürü …’’ hükmü gereği çalışmaların kontrol ve denetiminden 1. (birinci) derece sorumlu okul müdürleridir. Yapılan ders dışı egzersiz çalışmaları okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının gözetiminde ve sorumluluğunda olacaktır.

 

   20- İlgili genelgenin ‘’..çalışma programları, İlçe/İl milli eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe konulmaz …’’hükmü gereği çalışma programı onaydan sonra yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdikten sonra gündüz ücreti üzerinden ücret tahakkuk ettirilir. Onay makamı İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.

 

    21- Ders dışı çalışma planları 3 nüsha halinde çıkarılarak İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne onay için üst yazı ile gönderilmelidir.

 

    Ders dışı eğitim çalışmaları nelerdir?

 

    Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları şunlardır: İzcilik Beden eğitimi ve spor çalışmaları Halk oyunları Güzel sanatlar Etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler nelerdir? İzcilik: Millî Eğitim Bakanlığınca verilmiş "İzci Liderliği Sertifikası" bulunan öğretmenler tarafından yürütülür. Beden eğitimi ve spor çalışmaları: Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür. Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması hâlinde, yan alanı beden eğitimi olan veya yürütülecek etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir. Halk oyunları: Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütür. Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alam halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir. Güzel sanatlar: Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir. Ders dışı eğitim çalışmalarını yürüten öğretmenlere ne kadar ek ders ücreti ödenir? Ödenecek ek ders ücreti, haftada 6 saattir. Ödemelerde gündüz öğretimi için öngörülen ücret esas alınacaktır. fiilen çalışma yapılmayan dönemler için öğretmenlere bu kapsamda ek ders ücreti ödenmeyecektir. Çalışma programları, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmadan yürürlüğe konulmayacak ve Hiçbir şekilde çalışma programının yürürlüğe konulmasından önce ve programda gösterilen toplam çalışma saatinin üstünde ödeme yapılmayacaktır. Aşağıdaki hallerde etkinlikler durdurulur. Durdurulduğu tarihten itibaren o etkinlik kapsamında ek ders ücreti ödenmez. 1.Öğrenci sayısının grup oluşturmak için öngörülen asgari sayının altına düşmesi. 2.Etkinliklerin amacı dışına çıkması. 3.Etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılmasının mümkün olamayacağının saptanması. 1 etkinlik grubu için kaç öğretmen görevlendirilebilir? Aynı grup için yürütülen etkinlikte birden fazla öğretmene ek ders görevi verilmez.

 

    Örnek:12 kişiden oluşan bir izci etkinlik grubu için sadece bir öğretmen görevlendirilir. Aynı etkinlik için kaç öğretmen görevlendirilebilir? Okulda bir ders yılında okutulacak toplam ders saati sayısının %5´ini geçmemesi şartıyla oluşturulan her gruba bir öğretmen görevlendirilebilir.                                                                                                                                               Örnek: Oluşturulan her 12 kişilik 3 izci grubuna 3öğrtmen görevlendirilir. Etkinlikler de kimler görev alamaz? Kurum müdürü. Müdür başyardımcısı. Müdür yardımcıları. Vekâleten atansalar dahi hiçbir şekilde ek ders görevi verilmez.

     Etkinlikler belirlendikten sonra bu etkinliklerde görev almak isteyen öğretmen sayısı fazla olursa ne yapılır? Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamındaki herhangi bir etkinlik alanında en az öğrenci sayısı dikkate alınarak oluşturulabilen grup sayısına göre etkinliği yürütecek nitelikteki öğretmen sayısının daha fazla olması hâlinde, bu etkinliğin hangi öğretmen veya öğretmenler tarafından yürütüleceği lgili okulun öğretmenler kurulunca belirlenir. Etkinliğe katılacak en az öğrenci ayıları ne adardır?

                                                                                                                           
                                                          

 

Kütahya Zafer Cad.Hükümet Konaği Yanı No14 ORHANELİ / BURSA - 02248171019 02248171925

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.